PERMA

Om att börja i andra änden. 

Att räkna skratten, hitta meningsfullheten och tillfredställelsen i att få uppnå. 

PERMA handlar om de delarna som gör livet värt att leva.

Vad är PERMA?

 PERMA är en modell utvecklad från forskning i positiv psykologi som är enkelt förklarat vetenskapen om vad som gör livet värt att leva. Här skiftar man fokus från att titta på det som inte fungerar och skapar ohälsa till fokus på att titta på det som fungerar och möjliggör välbefinnande. Forskningen inom positiv psykologi har identifierat 5 områden som grundläggande för att känna välbefinnande och lycka. Dessa fem områden har fått förkortningen PERMAP – Positiva emotioner E – Engagemang R – Relationer M – Mening A – Att uppnå 
Material
För dig som är nyfiken på att läsa mer om PERMA, kolla in denna artikel som jag skrivit tillsammans med Anna Sjölund  som också finns publicerad på pedagogiskt perspektiv Arbetar du med att ge stöd till personer med funktionsnedsättningar i en verksamhet där ni vill veta mer om hur man arbeta med att kartlägga och utöka stödtagarnas välbefinnande så går det bra att höra av sig med en bokningsförfrågan om föreläsning om PERMA. När vi ökar andras välbefinnande brukar vi också öka vår egen så det är en bra investering. Ett enkelt sätt att komma igång med att arbeta strukturerat också med välbefinnande är att titta på varje område och se vad vi kan hitta, här hittar du en enkel mall för detta.