PERMA

Om att börja i andra änden.

Att räkna skratten, hitta meningsfullheten och tillfredställelsen i att få uppnå.

PERMA handlar om de delarna som gör livet värt att leva.