Om mig

Legitimerad Arbetsterapeut

Studerat Handikappvetenskap - autismspektrumtillstånd på Linnéuniversitetet och kriminologi på Malmö Universitet.

Masterexamen i kriminologi, där jag fokuserat på funktionsnedsättningar ur olika kriminologiska perspektiv, bland annat i min masteruppsats som du kan läsa en svensk populärvetenskaplig sammanfattning av här. Vill du läsa den i sin helhet så går det bra att skicka ett mail till therese@waldenborg.se så skickar jag den till dig.

Ingår i lärarteamet på Utbildningscenter Autisms veckoutbildningar "Ett pedagogiskt arbetssätt anpassat för personer med autismspektrumtillstånd"

Sedan några år tillbaka har jag, också via Utbildningscenter Autism, hållt 3-dagarsutbildningen "Att hantera problemskapande beteenden", en utbildning som är framtagen tillsammans med psykolog Bo Hejlskov Elvén och bygger på teori kring lågaffektivt bemötande samt träning av fysiska strategier hämtade från Studio III.

Av de drygt tjugo år som jag arbetat med personer med autism har jag använt hälften av dessa år till att utforska såväl grundskolans som särskolans värld i Malmö Stad, och ungefär lika stor del av tiden har jag arbetat i verksamheter för vuxna, boenden, daglig verksamhet, personlig assistans, korttidsverksamheter etc. Jag har arbetat som chef och pedagogisk ledare, men också alltid sett till att landa i den vardagliga verkligheten emellanåt, och har därför även på senare år arbetat deltid direkt i verksamhet. För tillfället dels som skötare inom sluten rättspsykiatrisk vård samt i grund och särskoleverksamheten på Pusselbitens skola. Att arbeta direkt med elever/patienter/klienter/brukare är förutsättning för mig att fortsätta utvecklas.

Jag är även utbildad i traumamedveten omsorg och har utbildat personal som arbetar i verksamheter där de utmanande situationerna som uppstår främst beror på orsaker relaterade till trauma.

Utmanande situationer har länge varit något som jag varit särskilt intresserad av. Kanske för att dessa på något sätt ställer vår människosyn på sin spets? Mer om detta kan du läsa under fliken "varför lågaffektivt bemötande". Det intresset har också lett till att jag nu även har pågående masterstudier i kriminologi, med fokus på funktionsnedsättning.

Jag utgår från Trelleborg men tar uppdrag i hela Sverige.