Läs mer- Tips och länkar

www.imaginari.se

Kloka tankar och väldigt mycket bra material från Jill Rogheden. Missa inte den välskrivna bloggen "ett annat sätt att tänka" eller allt material kring bland annat stresskartläggning, kommunikation och annorlunda perception.

www.kaosteknik.se

Tips, trix och förklaringar som skapar aha-upplevelser

www.hejlskov.se/blogg

Psykolog Bo Hejskov Elvén bloggar om både aktuella händelser och mer tidlösa fenomen inom neuropsykiatri, specialpedagogik och lågaffektivt bemötande